Van droom naar huis op maat!

Over Habitoo

De aanleiding


De woningmarkt is de afgelopen jaren vooral aanbod gestuurd geweest. Huizen verkochten erg makkelijk, wat geleid heeft tot dure en weinig klantgerichte nieuwbouw projecten.

De wereld verandert momenteel in een hoog tempo. Dat heeft ook grote gevolgen voor de woningmarkt. Aspecten als verzadiging van de markt, vergrijzing en voortschrijdende verstedelijking dragen bij aan een fundamentele wijziging van vraag en aanbod. En dat alles in grote mate versterkt en versnelt door de economische omstandigheden.

Maar ook de technische ontwikkelingen, sterke stijgingen van energiekosten en natuurlijk consumenten die steeds kritischer en mondiger worden vragen om een totaal andere aanpak. Een aanpak waarbij klantgerichtheid centraal staat.

Deze zaken waren aanleiding om het Habitoo concept te ontwikkelen en in de markt te zetten. Habitoo is ontstaan met onmisbare ondersteuning van de Provincie Utrecht, die vanuit de Stimulerings Regeling Vernieuwend Bouwen en Wonen een significante bijdrage in de ontwikkeling heeft geleverd.

De organisatie


Habitoo is een jong en dynamisch bedrijf dat inspeelt op de woonwensen en woonbehoeften van de toekomst, waarbij  optimaal gebruik gemaakt wordt van (eigen) innovaties. Binnen Habitoo worden kennis en ervaring gebundeld met vernieuwende productontwikkeling, marketing- en communicatie. Binnen het familiebedrijf bestaat de directie uit Martin en Maurits van Hoogevest. Samen vormen zij een verfrissende bundeling van kennis en ervaring in bouw en marketing.

Het concept


Het Habitoo concept speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen en woonwensen van toekomstige huizenkopers. Het concept is gebaseerd op vier centrale thema’s:

Comfort, Duurzaamheid, Flexibiliteit en Betaalbaarheid

Bij Habitoo worden in een interactieve database continue woonprofielen en woonwensen van consumenten geïnventariseerd en bij elkaar gebracht.

Zodra er voldoende matchende profielen zijn voor een project wordt een community geformeerd waarna op basis van de beginselen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap de plannen verder worden uitgewerkt.

Daarnaast worden op verschillende locaties voor grondeigenaren of voor eigen rekening en risico (her)ontwikkelingen opgezet en uitgewerkt op basis van een vraaggestuurd model met behulp van marktsonderingen.

Ook kunnen op basis van individuele woonwensen plannen uitgewerkt worden op kavels voor particulieren.

Partners


In het concept wordt nauw samengewerkt met gerenommeerde partners die gezamenlijk garant staan voor een hoogwaardig product.

Menu