Manegelocatie Leusderweg Amersfoort


Op de locatie van de voormalige manege aan de Leusderweg in Amersfoort wordt door Habitoo gewerkt aan een mogelijke herontwikkeling. De afgelopen 2 jaar zijn hierover gesprekken gevoerd met de gemeente en enkele direct omwonenden wat helaas op niets is uitgelopen. Habitoo zit niet graag bij de pakken neer en heeft na een uitvoerige analyse van het proces de afgelopen 2 jaar haar kennis en ervaring ingezet om een nieuw en geheel open model te ontwikkelen. Samen met bureau Common Eye, dat gespecialiseerd is in samenwerken en daar met een wetenschappelijk bril naar kijkt, is zo De Samenwerkingstafel ontstaan. Hiermee kan op ontwikkel locaties in breed overleg en samen met de maatschappij tot haalbare ontwikkelingen gekomen worden vanuit gedeelde waarden.

Op dit moment vindt er een pilot plaats met dit model waarbij alle mogelijke betrokkenen en belanghebbenden in de stad betrokken worden. Meer informatie over De Samenwerkingstafel of de status en voortgang van het pilotproject op de locatie Nimmerdor kunt u vinden op www.desamenwerkingstafel.nl.

Voor meer informatie of aanmelden voor de nieuwsbrief over het project kunt u mailen naar info@habitoo.nl.

alle locaties

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op.

Menu