Bijzonder wonen op maat


Een geschikt huis om als gezin met gehandicapte kinderen midden in de samenleving te kunnen wonen is de aanleiding voor de oprichting van het CPO collectief Bijzonder wonen op maat. Vanuit een specifieke woonwens is een kleinschalig project opgericht met als doel een huis op maat te kunnen bouwen in Amersfoort. Maar het vinden van beschikbare bouwgrond is nog niet zo gemakkelijk.

Los van elkaar zijn twee gezinnen, Familie Schmit en Familie van Goor, voor hun gehandicapte (pleeg)kinderen op zoek naar een geschikt huis met op de begane grond ruimte om een slaapkamer en badkamer te realiseren. Voor beiden blijkt het een onmogelijke opgave om binnen hun financiële mogelijkheden een geschikte woning te vinden op de reguliere woningmarkt. En ook is het standaard nieuwbouwaanbod niet of nauwelijks aanpasbaar. “Al ruim een jaar kijken we op Funda, maar vindt maar eens een huis met zes slaapkamers, waarvan één slaapkamer met badkamer beneden.” : Gerjanne Schmit, moeder van twee kinderen, biedt met haar man een kleinschalig gezinshuis aan drie (pleeg)kinderen, waarvan één meervoudig gehandicapt en één verstandelijk gehandicapt.

Het idee tot zelfbouw ontstond, maar dit vergt veel tijd en inspanning op een kennisgebied waar de krachten van beide families niet liggen. Al pratende kwamen de gezinnen met elkaar in contact tijdens een bijeenkomst over zelfbouw. Het plan van nieuwbouw op maat bleek financieel haalbaar en kreeg vorm in het collectief “Bijzonder wonen op maat”. Dit collectief wordt begeleid door TrivestWonen die met hun nieuwbouwconcept Habitoo een manier heeft gevonden om de onzekerheden van nieuwbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap te ondervangen.

Doel van het CPO collectief “Bijzonder wonen op maat” is een betaalbaar huis met een afwijkende woonwens te kunnen bouwen. Het initiatief richt zich niet alleen op gezinnen met een zorgbehoefte. De wens is juist midden in de samenleving te wonen en daar hoort een gemêleerde groep bewoners bij. De overeenstemming met elkaar is de specifieke woonwens. Dit kan zijn vanwege een zorgbehoefte, maar ook de behoefte van een ZZP-er aan een kantoor aan huis of de behoefte van senioren die met de oog op de toekomst gelijkvloers willen wonen. Maar denk ook aan grote gezinnen die behoefte hebben aan meer slaapkamers en ruimte dan in de reguliere woningen.

Uit gesprekken met verschillende particulieren met een specifieke woonwens is de animo groot en is er al een goede start gemaakt. Van de provincie Utrecht is subsidie ontvangen voor onderzoek naar de haalbaarheid van het CPO project en er zijn er gesprekken gevoerd met de betrokken wethouder van de gemeente Amersfoort. De grondtoon voor het inpassen van CPO in het woonbeleid van de gemeente is positief, maar waar het nu nog op hangt is het vinden van geschikte bouwgrond.

Het initiatief heeft inmiddels al wel drie gebieden op het oog, namelijk: De Stelp in Kattenbroek, een locatie vlakbij het winkelcentrum Vathorst en de locatie Groot Emiclaer in Kattenbroek. Het zijn gebieden in de buurt van voorzieningen en midden in een woonwijk, belangrijke voorwaarden voor het collectief. De behoefte is groot, de animo is er, maar de grond zal de doorslag geven op doorgang of niet. “Tijd is een belangrijke factor hierin, want met een gehandicapt kind dat niet loopt, maar wel zwaarder wordt kan je niet meer vijf jaar wachten.”: Antine van Goor, moeder van twee kinderen, waarvan een zoon van 5 jaar meervoudig gehandicapt.

Meer weten? Mail naar info@bijzonderwonenopmaat.nl

Print

alle locaties

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op.

Menu